Kas ja kuidas on võimalik ennustada valuutaturgu?

Valuuta kui raha on pidevas liikumises. Kõige lihtsamini saab terminit seletada näitega: Ettevõte toodab oma tooteid või pakub teenuseid. Kliendid, kes teenust ostavad, maksavad selle eest vastavat kulu. Ettevõte teenib oma müügi eest tulu ning maksab oma töötajatele palka. Töötaja kui klient kasutab oma palka toodete või teenuste ostmiseks. Teenuse osutaja võtab kliendi poolt makstud raha ning suunab selle oma tooraine soetamiseks. Raha liigub käest kätte ning nii ringluses. Üks ja sama euro võib kanduda nädala jooksul 10 erineva ettevõtte kontode vahel ning see näitab ka valuttaturu käitumist ning arengut. 

Raha liikumise ning pangandusega seotud ettevõtted teostavad iga aasta analüüse, mille abil saab ennustada valuutaturgu. Ennustuste kohaselt on võimalik läbi viia riskianalüüse, mis võimaldavad ettevõtetel ennetavalt toimida ning investeerida. Kuna valuutaturg hoogustub ning taandub vastavalt perioodidele, tuleb arvesse võtta mitmeid aspekte.

Millised faktorid mõjutavad valuutaturu kulgu?

Esmalt tuleks jälgida maailma majanduses toimuvaid sündmusi. Kuna majandust mõjutab siseriigis ka kõik mis on seotud välismaaga, siis tuleb ennustamise eel arvesse võtta peamisi kaubandusega ning rahandusega seotud majandusosi. Sündmuste keerises võib paljugi juhtuda ning positiivse noodi kohaselt saab turgu ennustada juba pea 2 aastat ette. Kaubandusega seotud ettevõtted saavad siiski ennustusi teha lähiajaliselt, sest transpordilt ning hilinemiste tõttu kaotatud kasum maksab pikemas perspektiivis raskelt kätte.

Ennustused meelelahutusmaailmas on samuti otseselt seotud dollari kursi tõusu või langusega. Näiteks võib tuua veebilehe https://www.ninjacasino.com/ee/spordiennustused, kus saab tihti jälgida ennustustele pandud riske ning koefitsente. Mida suuremad on panused, seda parem on olnud valuutaturg. Valuutade väärtused kasvavad või kahanevad valuuta kursi muutusega. Investeeringuid haldavad ettevõtted teenivad otseselt kasumit, kui välisvaluutas investeeritud panused on kasvavad. 

Maailmas toimuvad poliitilised ning sõjalised sündmused mõjutavad esmatasemel valuutaturu arengut. Hetke näide oleks sanktsioonide poolt karistatud Vene Föderatsiooni suhtes, kus rubla väärtus langes järk-järgult. Vene rublas hetkekursi järgi kahanes kiirelt ka investeeringute firmade poolt tehtud panustused. Sõja puhkedes muutus valuutaturu ennustamine esmalt keeruliseks ja siis lihtsamaks, kui selgus, et sanktsioonid mõjutavad otseselt vaid rubla väärtust. 

Kes on võimeline ennustama valuutaturgu?

Välisvaluuta turu jälgimine on tähtsam kui valuutaturuga seotud ennustuste tegemine. Kuna pangandusega tegelevad pangad ning ettevõtted kasutavad riskianalüüse ning valuuta ennustuste tulemusi oma rahaga panustamiseks välisturule, oskavad nemad ka ennustada suur-sündmustest tekkivaid vastuolusid ning valuuta liikumist. 

Börsimaaklerite igapäeva tööks on turu jälgimine ning selle abil ennustuste tegemine. Tegemist on justkui põrsa kotis ostmine, kus 100%-lise täpsusega ei ole võimalik ühtegi otsust siiski teha. 

Valed otsused murravad ka kõige tugevama
Tegemist on väitega, mille kartuses elavad ka kõige professionaalsemad investorid. Põhitöö aluseks on turuuuringud ning seda ka valuutaturu suhtes. Mil uuringut on teostatud, sõltub turu tõusu väärtus või langus poliitilistest sündmustest ning aastaaegadest. Suvisel perioodil on valuutaturu tõus kõige suurem ning sel perioodil tehakse ka kõige enam investeeringuid. Kuid hoolimatusest võivad tekkida probleemid, mille lahendamisel jäävad hätta ka kõige pikema karjääriga investorid. Riski on ja jääb ning vaid vigadest õpitakse. Valuutaturu ennustamine on hädavajalik, kuid õnn siiski jääb parimaks kindluseks ennustuste tarbeks.